Чемпионат Тюмени итоги 1-го тура, жеребьевка 2-го

Места   после тура  1 из Чемпионат города Тюмени по классическим шахматам
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Osnovin, Aleksandr          1.0   0.0   0.00   1.0  2188 2573 +0.11
        2  Seredov, Dmitrij            1.0   0.0   0.00   1.0  2150 2535 +0.11
        4  Dubinin, Alexsandr          1.0   0.0   0.00   1.0  2143 2528 +0.11
        5  Bogdashin, Egor             1.0   0.0   0.00   1.0  2121 2506 +0.11
        6  Vasiliev, Arkadii           1.0   0.0   0.00   1.0  2059 2444 +0.11
        8  Smirnov, Nikolai Vl.        1.0   0.0   0.00   1.0  2030 2415 +0.11
       10  Kolupaev, Vadim             1.0   0.0   0.00   1.0  1989 2374 +0.11
       11  Fomin, Pavel V.             1.0   0.0   0.00   1.0  1971 2356 +0.11
       12  Kozlov, Egor Vl.            1.0   0.0   0.00   1.0  1964 2349 +0.11
       13  Krasilov, Artem             1.0   0.0   0.00   1.0  1964 2349 +0.11
       14  Yakovlev, Sergei N.         1.0   0.0   0.00   1.0  1962 2347 +0.11
       16  Uljanov, Oleg               1.0   0.0   0.00   1.0  1928 2313 +0.11
       18  Myasnikov, Andrei           1.0   0.0   0.00   1.0  1904 2289 +0.11
       19  Lyzhin, Aleksandr           1.0   0.0   0.00   1.0  1855 2246 +0.12
       21  Anufriev, Vitalii           1.0   0.0   0.00   1.0  1840 2225 +0.11
       22  Brutyan, Edgar              1.0   0.0   0.00   1.0  1834 2219 +0.11
       23  Trofimov, Pavel             1.0   0.0   0.00   1.0  1830 2215 +0.11
       24  Ryabikov, Vladislav         1.0   0.0   0.00   1.0  1807 2200 +0.12
       25  Vagapov, Gazinur            1.0   0.0   0.00   1.0  1795 2180 +0.11
       26  Timkanov, Imran             1.0   0.0   0.00   1.0  1793 2178 +0.11
       28  Berzhanin, Ivan             1.0   0.0   0.00   1.0  1785 2170 +0.11
       29  Karelina, Viktoriya         1.0   0.0   0.00   1.0  1777 2162 +0.11
       30  Molotkov, Valentin          1.0   0.0   0.00   1.0  1775  -   +0.00
       31  Galeev, Insaf               1.0   0.0   0.00   1.0  1774 2405 +0.36
       32  Kapustin, Sergei            1.0   0.0   0.00   1.0  1764  -   +0.00
       33  Tuzov, Alexander            1.0   0.0   0.00   1.0  1750  -   +0.00
       35  Biktimirov, Karen           1.0   0.0   0.00   1.0  1720  -   +0.00
       40  Glushkov, Artemii           1.0   0.0   0.00   1.0  1669  -   +0.00
       41  Petelin, Anatolii           1.0   0.0   0.00   1.0  1669  -   +0.00
       50  Tokarev, Yurii              1.0   0.0   0.00   1.0  1601 2686 +0.89
       58  Plekhanova, Ekaterina       1.0   0.0   0.00   1.0  1530 2615 +0.89
       68  Khristoforov, Nikolai       1.0   0.0   0.00   1.0  1423 2508 +0.89
       81  Zhitomirskii, Mikhail       1.0   0.5   0.25   1.0  0000  -   0    
       77  Mitrofanov, Alexei          1.0   0.0   0.00   1.0  0000 2421 0    
       78  Sychov, Aleksandr           1.0   0.0   0.00   1.0  0000 2414 0    
 36.    3  Kitaev, Ilya                0.5   0.5   0.25   0.5  2147 1797 -0.39
        7  Khalturin, Nikolai          0.5   0.5   0.25   0.5  2048 1698 -0.39
       15  Barashkov, Sergey           0.5   0.5   0.25   0.5  1960 1610 -0.39
       20  Rogozina, Inna              0.5   0.5   0.25   0.5  1847 1497 -0.39
       34  Ivanov, Gennadii A.         0.5   0.5   0.25   0.5  1744  -   +0.00
       36  Hayuchi, Viktor             0.5   0.5   0.25   0.5  1704  -   +0.00
       44  Chemezov, Nikolai           0.5   0.5   0.25   0.5  1642 1992 +0.39
       48  Khabarov, Maksim A.         0.5   0.5   0.25   0.5  1607 1957 +0.39
       56  Grankina, Alisa             0.5   0.5   0.25   0.5  1539 1889 +0.39
       61  Rubinshtein, Oleg           0.5   0.5   0.25   0.5  1497 1847 +0.39
       74  Klopov, Viktor              0.5   0.5   0.25   0.5  0000 1744 0    
       76  Larionov, Vladimir A.       0.5   0.5   0.25   0.5  0000 1704 0    
 48.    9  Levrikov, Alexandr          0.0   1.0   0.00   0.0  2023  938 -0.89
       17  Iskhakov, Farid             0.0   1.0   0.00   0.0  1926  841 -0.89
       27  Ekimov, Vyacheslav          0.0   1.0   0.00   0.0  1790  705 -0.89
       37  Kuznec, Vasilii             0.0   1.0   0.00   0.0  1686  -   +0.00
       38  Luzhbin, Alexandr           0.0   1.0   0.00   0.0  1679  -   +0.00
       39  Dubinin, Alexei             0.0   1.0   0.00   0.0  1670 1039 -0.36
       42  Antipev, Vladimir           0.0   1.0   0.00   0.0  1660 1275 -0.11
       43  Los, Yana                   0.0   1.0   0.00   0.0  1643 1258 -0.11
       45  Storozhev, Pavel            0.0   1.0   0.00   0.0  1633 1248 -0.11
       46  Binder, Oleg                0.0   1.0   0.00   0.0  1616 1231 -0.11
       47  Ibatulin, Rival             0.0   1.0   0.00   0.0  1616 1231 -0.11
       49  Ivanov, Artem A.            0.0   1.0   0.00   0.0  1602 1217 -0.11
       51  Pozhaev, Roman              0.0   1.0   0.00   0.0  1600 1215 -0.11
       52  Sobolev, Roman              0.0   1.0   0.00   0.0  1578 1193 -0.11
       53  Khanykin, Roman             0.0   1.0   0.00   0.0  1568 1183 -0.11
       54  Morozov, Maksim             0.0   1.0   0.00   0.0  1544 1159 -0.11
       55  Dorokhin, Ivan              0.0   1.0   0.00   0.0  1543 1158 -0.11
       57  Osnovin, Egor               0.0   1.0   0.00   0.0  1538 1153 -0.11
       59  Berzhanin, Nikolai          0.0   1.0   0.00   0.0  1521 1136 -0.11
       60  Kovalchuk, Tatiyana N.      0.0   1.0   0.00   0.0  1511 1120 -0.12
       62  Muzaffarov, Raftorzhon      0.0   1.0   0.00   0.0  1484 1099 -0.11
       63  Gomzikov, Eduard            0.0   1.0   0.00   0.0  1481 1096 -0.11
       64  Abramova, Tatiana           0.0   1.0   0.00   0.0  1466 1081 -0.11
       65  Smirnov, Vladimir K.        0.0   1.0   0.00   0.0  1465 1072 -0.12
       66  Baev, Georgii               0.0   1.0   0.00   0.0  1430 1045 -0.11
       67  Kovalchuk, Nikolai          0.0   1.0   0.00   0.0  1430 1045 -0.11
       69  Bayankin, Arkadii           0.0   1.0   0.00   0.0  1293  908 -0.11
       70  Taskulin, Akhmet            0.0   1.0   0.00   0.0  1195  810 -0.11
       71  Arzhilovskii,Anatolii       0.0   1.0   0.00   0.0  0000 1040 0    
       72  Fokin, Aleksandr N.         0.0   1.0   0.00   0.0  0000 1029 0    
       73  Karpov, Alexei K.           0.0   1.0   0.00   0.0  0000 1015 0    
       75  Kotov, Valerii A.           0.0   1.0   0.00   0.0  0000  985 0    
       79  Taskulin, Ruslan            0.0   1.0   0.00   0.0  0000  934 0    
       80  Zainiev, Ilshat             0.0   1.0   0.00   0.0  0000  934 0    

 

Пары на тур      2 of Чемпионат города Тюмени по классическим шахматам
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур   2
  1   Osnovin, Aleksandr           ( 1  ) - Ryabikov, Vladislav          ( 1  )   1- 24        
  2   Trofimov, Pavel              ( 1  ) - Seredov, Dmitrij             ( 1  )  23-  2        
  3   Dubinin, Alexsandr           ( 1  ) - Timkanov, Imran              ( 1  )   4- 26        
  4   Vagapov, Gazinur             ( 1  ) - Bogdashin, Egor              ( 1  )  25-  5        
  5   Berzhanin, Ivan              ( 1  ) - Vasiliev, Arkadii            ( 1  )  28-  6        
  6   Karelina, Viktoriya          ( 1  ) - Smirnov, Nikolai Vl.         ( 1  )  29-  8        
  7   Galeev, Insaf                ( 1  ) - Kolupaev, Vadim              ( 1  )  31- 10        
  8   Fomin, Pavel V.              ( 1  ) - Molotkov, Valentin           ( 1  )  11- 30        
  9   Tuzov, Alexander             ( 1  ) - Kozlov, Egor Vl.             ( 1  )  33- 12        
 10   Krasilov, Artem              ( 1  ) - Kapustin, Sergei             ( 1  )  13- 32        
 11   Biktimirov, Karen            ( 1  ) - Yakovlev, Sergei N.          ( 1  )  35- 14        
 12   Glushkov, Artemii            ( 1  ) - Uljanov, Oleg                ( 1  )  40- 16        
 13   Sychov, Aleksandr            ( 1  ) - Myasnikov, Andrei            ( 1  )  78- 18        
 14   Lyzhin, Aleksandr            ( 1  ) - Petelin, Anatolii            ( 1  )  19- 41        
 15   Anufriev, Vitalii            ( 1  ) - Plekhanova, Ekaterina        ( 1  )  21- 58        
 16   Zhitomirskii, Mikhail        ( 1  ) - Brutyan, Edgar               ( 1  )  81- 22        
 17   Mitrofanov, Alexei           ( 1  ) - Tokarev, Yurii               ( 1  )  77- 50        
 18   Kitaev, Ilya                 ( 0.5) - Khristoforov, Nikolai        ( 1  )   3- 68        
 19   Khalturin, Nikolai           ( 0.5) - Chemezov, Nikolai            ( 0.5)   7- 44        
 20   Barashkov, Sergey            ( 0.5) - Khabarov, Maksim A.          ( 0.5)  15- 48        
 21   Klopov, Viktor               ( 0.5) - Rogozina, Inna               ( 0.5)  74- 20        
 22   Larionov, Vladimir A.        ( 0.5) - Ivanov, Gennadii A.          ( 0.5)  76- 34        
 23   Rubinshtein, Oleg            ( 0.5) - Hayuchi, Viktor              ( 0.5)  61- 36        
 24   Levrikov, Alexandr           ( 0  ) - Grankina, Alisa              ( 0.5)   9- 56        
 25   Iskhakov, Farid              ( 0  ) - Osnovin, Egor                ( 0  )  17- 57        
 26   Ekimov, Vyacheslav           ( 0  ) - Berzhanin, Nikolai           ( 0  )  27- 59        
 27   Kuznec, Vasilii              ( 0  ) - Kovalchuk, Tatiyana N.       ( 0  )  37- 60        
 28   Gomzikov, Eduard             ( 0  ) - Luzhbin, Alexandr            ( 0  )  63- 38        
 29   Smirnov, Vladimir K.         ( 0  ) - Dubinin, Alexei              ( 0  )  65- 39        
 30   Kovalchuk, Nikolai           ( 0  ) - Antipev, Vladimir            ( 0  )  67- 42        
 31   Los, Yana                    ( 0  ) - Muzaffarov, Raftorzhon       ( 0  )  43- 62        
 32   Storozhev, Pavel             ( 0  ) - Abramova, Tatiana            ( 0  )  45- 64        
 33   Bayankin, Arkadii            ( 0  ) - Binder, Oleg                 ( 0  )  69- 46        
 34   Ibatulin, Rival              ( 0  ) - Baev, Georgii                ( 0  )  47- 66        
 35   Ivanov, Artem A.             ( 0  ) - Taskulin, Akhmet             ( 0  )  49- 70        
 36   Pozhaev, Roman               ( 0  ) - Karpov, Alexei K.            ( 0  )  51- 73        
 37   Arzhilovskii,Anatolii        ( 0  ) - Sobolev, Roman               ( 0  )  71- 52        
 38   Khanykin, Roman              ( 0  ) - Kotov, Valerii A.            ( 0  )  53- 75        
 39   Fokin, Aleksandr N.          ( 0  ) - Morozov, Maksim              ( 0  )  72- 54        
 40   Dorokhin, Ivan               ( 0  ) - Taskulin, Ruslan             ( 0  )  55- 79        
Свб            : 80 Zainiev, Ilshat

 

 

13 января, 2017

Другие новости.

 • Preview tc9acyvdvv0

  Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню России.

 • Preview b7ed4d61790565188ef4cd858e5f917a41c57f0d

  День пограничника

 • Preview dsc 0051

  Состоялся турнир по шахматам, посвященный Дню народного Единства

 • Preview eelyboxyqgg

  Результаты 6 тура и жеребьевка 7 тура_мальчики и девочки до 13 лет (2006-2007г.р.)

 • Preview i

  2 сентября 2017 года в ГАУ ТО ЗСИЦ "Тюменский технопарк" по адресу: ул. Республики, 142 состоится 16-ый ежегодный открытый областной шахматный турнир

 • Preview images

  20 июля 2019 года в МАУ "Городской шахматный клуб" по адресу: ул. Червишевский тракт, 72а состоится Турнир по шахматам к Международному дню шахмат..

Последние новости

27 июля 2019 года на площадке "Тюменского Технопарка" по адресу: ул.Республики, 142 состоится Турнир по шахматам, посвященный Дню города.

далее...

20 июля в Городском шахматном клубе состоялся турнир по быстрым шахматам, посвященный Международному дню шахмат

далее...

В ДТП гибнут наши дети, что может быть страшнее?

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

16-17 июля 2019 года во время проведения профилактической акции "Научись плавать!

далее...